Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice

Rok szkolny 2015/2016

 

 

NOWY PROJEKT eTwinning

Współpraca trzech państw: Portugalia-Polska-Turcja.

 

 

     

 

 

      Zespół Szkół w Więcławicach Starych  przystąpił po raz kolejny do projektu edukacyjnego w ramach programu eTwinning. W tym roku szkolnym poszerzyliśmy współpracę o trzeciego partnera. Uczniowie naszego Gimnazjum będą realizować projekt z jedną ze szkół europejskich Escola EB 2,3 de Alcanede z Portugalii, a także z- Bedriye Kadir Uysal Orta Okulu z Turcji.

Szkoły partnerskie za pośrednictwem mediów elektronicznych wykonają projekt w języku angielskim na temat: `Folk art - our local, cultural heritage.` (,,Sztuka ludowa - nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.”)

      Gimnazjaliści wykorzystają technologie informacyjno-komunikacyjne we współpracy ponad granicami, przedstawią m.in. różnorodne przykłady regionalnej sztuki ludowej, takiej jak: przepiękne małopolskie rękodzieła, muzykę, taniec, śpiew, stroje ludowe. Pokazane zostaną walory najbliższego miasta Krakowa.

Realizując projekt nasi eTwinnersi będą mogli poznać dobytek kulturalny Portugalii, Turcji Polski, rozwinąć kompetencje językowe, umiejętności informatyczne oraz będą uczyć się tolerancji i poszanowania innych kultur.

     Założycielami i koordynatorami projektu w szkołach partnerskich są nauczyciele: pani Ewelina Janas – Zespół Szkół w Więcławicach Starych, Polska, pan João Basto – Escola EB 2,3 de Alcanede, Portugalia oraz pani Tülay Bozkurt, Bedriye Kadir Uysal Orta Okulu, Turcja. Do współpracy zostali również zaproszeni nauczyciele z naszej szkoły – pani Elżbieta Lotko oraz pani Jolanta Sobota. Założyciele projektu i partnerzy eTwinning będą czuwać nad całością oraz stroną merytoryczną projektu.

     Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie owocna i dostarczy naszym uczniom dużo radości, poszerzy ich horyzonty myślowe, uwrażliwi na piękno nie tylko naszej ojczyzny, ale również naszych krajów partnerskich.

 

Opracowała: Ewelina Janas

 

13 stycznia 2016

Przesyłka z Turcji

 

    Jesteśmy w trakcie realizacji międzynarodowego projektu eTwinning zatytułowanego „Folk art - our local, cultural heritage”.  Współpraca z uczniami dwóch zagranicznych szkół- Bedriye Kadir Uysal Orta Okulu z Turcji oraz Escola EB 2,3 de Alcanede z Portugalii układa się bardzo pomyślnie. W zeszłym tygodniu spotkała nas miła niespodzianka. Uczniowie szkoły partnerskiej z Turcji przesłali pocztą piękne, własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami świąteczno-noworocznymi.

 

    

Uczniowie z Turcji oraz nauczycielka języka angielskiego, pani Tulay Bozkur przygotowują kartki noworoczne.

 

    

Te same kartki oglądane w Polsce przez naszych uczniów.

 

   Idea łączenia szkół ponad granicami daje wiele korzyści. Między innymi, stwarza możliwość komunikacji z europejskimi kolegami, a co za tym idzie rozwijania kompetencji językowych, nabywania umiejętności informatyczno-technologicznych, a przede wszystkim poszerzania wiedzy z zakresu kultur krajów partnerskich.

   Od momentu rozpoczęcia projektu opracowaliśmy plan działań na cały rok, uczniowie zostali zarejestrowani na platformie TwinSpace. ETwinnersi wszystkich szkół partnerskich poznali się nawzajem wymieniając na platformie materiały wykorzystujące różne technologie informatyczne (filmy video, zoobe, zdjęcia). W grudniu, młodzież z Portugalii i Polski wykonała elektroniczne kartki świąteczne, na których znalazły się życzenia i opis tradycji spędzania Świąt Bożego Narodzenia. Na bieżąco tworzymy na platformie dziennik projektu, w którym opisujemy w języku angielskim najważniejsze wydarzenia i dzielimy się naszymi wrażeniami. Kolejnym punktem do zrealizowania jest przygotowanie prezentacji o naszych szkołach i miejscowościach. W międzyczasie, uczniowie zbierają i gromadzą liczne materiały dotyczące sztuki ludowej, z których niebawem powstaną ciekawe prezentacje i filmy. Najbardziej wyczekiwaną chwilą jest planowana po feriach zimowych pierwsza rozmowa z naszymi tureckimi i portugalskimi przyjaciółmi za pośrednictwem Skype`a. Projekt potrwa do końca maja 2016r.

 

Opracowała: Ewelina Janas

 

 


Rok szkolny 2014/2015

Zakończyliśmy - Projekt eTwinning

 

Mamy już za sobą sukces dydaktyczny dotyczący współpracy międzynarodowej - tj. współpracy szkół europejskich w ramach programu eTwinning - Polska – Portugalia.

W Projekcie eTwinning wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum z klas trzecich i klasy pierwszej oraz uczniowie ze szkoły partnerskiej z Agrupamento de Escolas de Amareleja z Portugalii. Był to nasz pierwszy projekt zagraniczny z geografii w języku angielskim - „From Portugal to Poland – by the differences of the natural environment and culture” –
„Z Portugalii do Polski poprzez różnice środowiska przyrodniczego i kultury”.

          Projekt był wykonywany w dość krótkim czasie – trzy miesiące, ale przy ogromnym zainteresowaniu młodzieży i dużej motywacji uczniów ze strony nauczycieli. Uczniowie z obu krajów prowadzili prace projektowe w szkole oraz krótkie badania terenowe na temat środowiska przyrodniczego regionu i kraju (budowy geologicznej, rzeźby terenu, wód, klimatu), działalności gospodarczej, najbliższego miasta, kultury i życia mieszkańców oraz życia szkoły.

          W ramach projektu nasi uczniowie odwiedzili wiele miejsc w gminie, miasto Kraków, Ojcowski Park Narodowy oraz Urząd Gminy Michałowice. Uczniowie wykonywali i analizowali mapy oraz przekroje geologiczne, dokonywali szereg obserwacji terenowych, wykonywali makietę Więcławic Starych, liczne fotografie i krótkie filmy z życia szkoły, tłumaczyli i redagowali teksty w języku angielskim, poszukiwali nowych informacji, próbowali nawiązywać znajomości oraz konwersacje w języku angielskim z rówieśnikami z Portugalii, a także na bieżąco wykorzystywali technologie informacyjno – komunikacyjne we wzajemnej współpracy.

           Projekt eTwinning był dla dwóch szkół nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem edukacyjnym, wspaniałą formą poszukiwania nowych informacji i rozwiązań dydaktycznych, wyzwolił duże zaangażowanie i kreatywność uczniów i nauczycieli. Uczniowie z zebranych materiałów, stworzyli bardzo ciekawe prezentacje multimedialne i filmy oraz zapoznali się ze wzajemnie prezentowanymi materiałami.  Nauczyciele szkół partnerskich omówili problematykę projektu z młodzieżą, wymienili się doświadczeniami, wnioskami do dalszej pracy oraz materiałami dydaktycznymi.
          Z całą pewnością -
Projekt eTwinning poszerzył zakres pedagogicznych możliwości oferowanych zarówno nauczycielom jak i uczniom, zmotywował do kolejnych wyzwań
w nowym roku szkolnym i otworzył na Europę.

 

 

Opracowanie – Elżbieta Lotko i Ewelina Janas

 

 

 

 

 


Współpraca szkół w Europie w ramach programu eTwinning

 

Dnia 12 marca 2015 r. Zespół Szkół w Więcławicach Starych podjął współpracę edukacyjną z jedną ze szkół europejskich - Agrupamento de Escolas de Amareleja z Portugalii w ramach programu eTwinning, za pośrednictwem mediów elektronicznych. Szkoły wykonają projekt edukacyjny z geografii w języku angielskim na temat: „From Portugal to Poland – by the differences of the natural environment and culture” – „Z Portugalii do Polski poprzez różnice środowiska przyrodniczego i kultury”.

 

Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły wykorzystają technologie informacyjno-komunikacyjne we współpracy ponad granicami, przedstawią walory środowiska przyrodniczego naszego regionu (budowę geologiczną, rzeźbę terenu, wody, klimat), walory kultury materialnej regionu i najbliższego miasta Krakowa, ciekawostki i ogólne informacje dotyczące Polski, życie mieszkańców oraz nasze działania na terenie szkoły. Dzięki tej współpracy będzie możliwa wymiana informacji o krajach, kulturach i środowisku przyrodniczym oraz wymiana informacji i materiałów do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki oraz otwiera na Europę.

 

Założycielami projektu w szkołach partnerskich są nauczyciele geografii:

p. Elżbieta Lotko – Zespół Szkół w Więcławicach Starych, Polska oraz p. João BastoAgrupamento de Escolas de  Amareleja, Portugalia. Założyciele projektu i partnerzy eTwinning będą czuwać nad całością oraz stroną merytoryczną projektu.

 

Do współpracy przy projekcie eTwinning zaproszono także dwóch innych partnerów z naszej szkoły – nauczycieli języka angielskiego p. Ewelinę Janas oraz p. Ewę Gołąb. Partnerzy eTwinning będą czuwać nad projektem od strony merytorycznej, ale przede wszystkim od strony językowej, gdyż projekt będzie opracowany w języku angielskim.

 

Przy projekcie będą współpracować uczniowie w wieku 12-16 lat z obu szkół, a z naszej szkoły będą to uczniowie klas: I, IIIA i IIIB.

 

 

Opracowała: Elżbieta Lotko

 

 

 

liczba odwiedzin: 1167848