Nawigacja

 • Ochrona danych osobowych

  12.06.2018

  KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
   

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi, znajdująca się przy ul. św. Jakuba 94 w Więcławicach Starych
   (32-091 Michałowice).
  2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (12) 388-50-56 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres sp_wieclawice@op.pl.
  3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

   

  1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do
   (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
  3. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

   

 • Informacja

  14.06.2018

        Na podstawie Zarządzenia nr 21/ 2017/ 2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych, zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, dzień 18.06.2018 (poniedziałek ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w związku z organizacją zajęć w dniu wolnym od pracy tj w niedzielę 17.06.2018.
       W dniu  18.06.2018 prowadzone są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy w godzinach 7.00- 17.00. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.

   

   

 • Rodzinne Święto Patrona

  12.06.2018

       Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych zaprasza na Rodzinne Święto Patrona. Festiwal Wiedzy, Nauki, Kultury. Moc atrakcji dla każdego: warsztaty naukowe, spektakle teatralne, niespodzianki dla najmłodszych, gala talentów. Pokazy OSP Więcławice. Finał akcji Kilometry Dobra. Kawiarenka, grill.

   

   

 • Dla Rodziców

  14.06.2018

  Informacja na temat postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika

  do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych

   

  Załącznik: 

 • Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania klas I-III

  12.06.2018

       07 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Michałowicach odbył się już po raz kolejny Międzyszkolny Konkurs ”Mistrz Pięknego Czytania” klas I-III.

  Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe- klasy I oraz klasy II i III, zwycięzcami konkursu zostali:

  I miejsce w kategorii klas 1 – Jakub Bartuś kl. 1 a

  III miejsce w kategorii klas 1 – Wiktor Dąbkowski kl. 1 b

  II miejsce w kategorii klas II-III – Kacper Dąbkowski kl. III a

    Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu.

   

 • IV MISTRZOSTWA MAŁYCH MISTRZÓW KLAS I-III W WIĘCŁAWICACH STARYCH

  09.06.2018

        6 czerwca  2018 roku  po raz czwarty odbyły się w naszej szkole Gminne Mistrzostwa Małych Mistrzów klas I-III.   W sportowych zmaganiach wzięło udział 6 drużyn 8 – osobowych  ze Szkoły Podstawowej Więcławice i ze Szkoły Podstawowej Michałowice.   

       Celem imprezy była integracja podczas gier i zabaw sportowych, zdrowa rywalizacja i  promowanie zdrowego stylu życia. Dzieci startowały w 8 konkurencjach. Był wyścig rzędów, bieg z torem przeszkód poziomych, kozłowanie, bieg sztafetowy. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej i radosnej atmosferze, a dzieci wykazały się duża sprawnością,  wytrwałością i  zaangażowaniem - co bardzo cieszyło organizatorów - oraz prezentowaną przez nich  postawą fair-play.   

  Konkurencje zostały rozegrane w trzech kategoriach: klas pierwszych, drugich i trzecich.       

  Zwycięzcy w kategorii klas pierwszych:

  I miejsce – klasa I  SP Michałowice

  II miejsce – klasa I SP Więcławice Stare

  Zwycięzcy w kategorii klas drugich:

  I miejsce – klasa II  SP Więcławice Stare

  II miejsce – klasa II  SP Michałowice

  Zwycięzcy w kategorii klas trzecich:

  I miejsce – klasa III    SP  Michałowice 

  II miejsce – klasa III  SP Więcławice Stare

  GRATULUJEMY!!!

   Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca, otrzymały pamiątkowe puchary a wszyscy uczestnicy medale i  pamiątkowe dyplomy dla drużyn. Nagrody ufundowała pani Dyrektor Monika Wołek.

  Sportowe zmagania Małych Mistrzów już za rok. Zapraszamy.

                               Organizatorzy:       Leszek Majewski

                                                                                                                                                      Elżbieta Machnik

                                                                                                                                                      Agata Mozdyniewicz

 • ZIELONA SZKOŁA W GŁAZIE K/KALISZA

  09.06.2018

        Uczniowie klas I ab i III a  w dniach  od 21.05. do 25.05.2018 roku przebywali na zielonej szkole  w  Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie. Podczas 5-dniowego pobytu przeżyli  mnóstwo przygód oraz odkryć. Uczestniczyli w wielu różnorodnych zajęciach, niezapominanych warsztatach, rywalizowali w  konkursach. Nie zabrakło również wycieczek, tych pieszych po najbliższej okolicy oraz tych dalszych, autokarowych.

  Podczas  wycieczki autokarowej  do  Gołuchowa dzieci  zwiedziły  Muzeum Leśnictwa, zielnik z uprawami różnorodnych  roślin, zabytkowy park  z cennym starodrzewem oraz Pokazową Zagrodę Zwierząt, gdzie mogły zobaczyć żubry, koniki polskie, dziki oraz jelenie. Następnie poznali najstarsze polskie miasto – Kalisz.   

  Dzieci korzystały z bogatej oferty ośrodka:  były przejażdżki konne, rowerki wodne, przejażdżki po leśnych traktach taborem konnym. Pogoda dopisała i dużo czasu uczniowie spędzali na placu zabaw, boiskach   do gry w piłkę nożną i siatkową. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki i wyścigi na gokardach. Dla miłośników gry w warcaby i szachy były do dyspozycji szachy terenowe. 

  Położenie ośrodka w otoczeniu lasów sosnowych  zachęcało do spacerów. Odbyły się konkursy ze  znajomości popularnych roślin leśnych, dzieci układały w grupach obrazki z runa leśnego, rysowały pejzaż leśny z widokiem na jezioro. Po kolacji były dyskoteki, konkurs karaoke, ognisko. 

  Pobyt na zielonej szkole umożliwił dzieciom zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, ale nade wszystko będzie  źródłem niekończących się opowieści i wspomnień.

                                                                                                                                         B. Wysocka, E. Machnik, A. Mozdyniewicz

   

   

   

 • XX Przegląd teatrzyków klas O-III

  06.06.2018

       11 maja w SP w Więcławicach Starach  odbył się XX Przegląd Teatrzyków klas O-III.  Tym roku 7 zespołów teatralnych  zaprezentowało  przedstawienia. Wszystkie inscenizacje łączył temat „Bajki na wesoło”. Przegląd otworzyła pani dyrektor Monika Wołek witając młodych aktorów i życząc im powodzenia.

             Talent młodych aktorów oceniało jury w składzie:

   

  • Dyr CKiP – pan Mirosław Warchołek ,
  • Pani Marzena  Durbacz  - bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Michałowicach,
  • Pani Jolanta Kociarz   - pedagog,
  • Pani Ewa Moryś – Duszyk – nauczyciel świetlicy.

   

  Gościem honorowym była pani Aleksandra Antczak  -  dyrektor  COE w Michałowicach

   

             Dzieci pięknie recytowały swoje role,  zachwycały kolorowymi kostiumami oraz wspaniałym ruchem scenicznym.

  Wszystkim rodzicom zaangażowanym w pomoc przy tworzeniu bajecznych kreacji – serdecznie dziękujemy.  Szczególnie gorące podziękowania składamy sponsorowi nagród dla poszczególnych klas.  Dzieci otrzymały nagrody dzięki uprzejmości CKiP w Michałowicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali takie małe słodkie „co nieco”. Jak zawsze uczestnictwo w Przeglądzie Teatrzyków dostarcza młodym aktorom wiele emocji, a widzom  wspaniałych wrażeń.

      Zapraszamy na następny przegląd  już za rok.

   

                                                                                                                      Koordynator: B. Wysocka

   

   

 • Zakończenie projektu „Eksperci Programowania”

  04.06.2018

       Powoli dobiega końca realizacja projektu „Eksperci programowania” w klasach I-III.  Uczniowie  brali udział w dodatkowych, zajęciach, podczas trwania  których, uczyli  się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr.  Odbywały się również zajęcia  z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0. Uczniowie uczyli się, zadając pytania i rozwiązując problemy, przyjmując role badacza, odkrywcy, eksperymentatora.  Posługiwali  się tabletami, kojarzyli działanie tabletu z działaniem odpowiedniego oprogramowania. Podpatrywali, jak pracują inni koledzy, wymieniali się pomysłami. Podczas zajęć uczniowie pracowali indywidualnie, w parach i grupach z wykorzystaniem maty edukacyjnej oraz urządzeń cyfrowych – tabletu i komputera.

  Udział w projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą. Okazało się, że programowanie nie jest takie trudne, a dla najmłodszych uczniów naszej szkoły nie ma tajemnic. Najciekawsze dla wszystkich było konstruowanie robotów z wykorzystaniem klocków Wedo. Najpierw  były konstrukcje zgodnie z gotowymi projektami. A potem nadszedł czas na realizację własnych pomysłów. Wszyscy świetnie się bawili.

  Podsumowaniem projektu były wycieczki dla uczniów do Krakowa do Centrum Multimedialnego na warsztaty  z programowania. Każda klasa uczestniczyła w trzech różnych formach zajęć, które były prowadzone ze specjalistami  z dziedziny programowania. Naszym opiekunem podczas realizacji projektu był pan Bartosz Kosiński.

                                                                                                                                    Nauczyciele klas I-III

   

   

 • Informacja

  30.05.2018

       Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, dzień 1 czerwca (piątek) jest  dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne pracują wg harmonogramu.

  W tym dniu zapewniamy naszym uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy, która jest czynna
  w godzinach 7.00- 17.00.

   

 • Wieczór z poezją

  20.05.2018

       Wieczór  poetycki  poświecony był znanej pisarce dla dzieci Wandzie Chotomskiej. Uczniowie i ich rodzice pięknie i z wielkim zaangażowaniem czytali jej wiersze. Każdy występ stanowił miniaturowe arcydzieło recytacyjne,  widownia więc była oczarowana. Miłym akcentem był  piosenkarski występ dziewczynek z klasy  5 b i absolwenta naszej szkoły Damiana Kłuska. Bardzo  jesteśmy im za to wdzięczni. Na koniec w „Kawiarence poetyckiej” nie mogło zabraknąć słodkiego deseru, przygotowanego  przez rodziców. Dziękujemy im za to. Ten wieczór  zamknął cykl spotkań poetyckich w roku szkolnym 2017/2018. Dziękuję rodzicom i wszystkim uczniom za udział w propagowaniu poezji i ukazywaniu jej niezwykłej magii. Na następne czarowanie wierszami zapraszam we wrześniu.                                                      

        Danuta Karwan

   

 • Rozpoczęły się prace przy budowie boiska sportowego przy szkole w Więcławicach Starych

  16.05.2018

       W ramach zadania zostanie zrealizowane boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 42x32 m. Boisko będzie ogrodzone, oświetlone i będzie posiadało małą trybunę.

  Oprócz samego boiska w ramach zadania zostaną wybudowane i przebudowane sieci: kanalizacyjna, wodociągowa i elektryczna. Równolegle postępuje I etap budowy ulicy św. Królowej Jadwigi. W tym roku zostanie oddana droga o nawierzchni szutrowej i szerokości 3,5 metra. W drugim etapie droga zostanie poszerzona o 1,5-metrowy chodnik oraz zostanie na niej położona nawierzchnia asfaltowa i zamontowane oświetlenie. W kolejnych etapach inwestycji nastąpi przebudowa parkingu przed szkołą oraz budowa drugiego, dużego boiska do piłki nożnej.

  Budowę boiska realizuje firma Transpych Henryk Dutkiewicz z Goszczy, a wartość zadania wynosi 999 573 zł. Gmina pozyskała na nie dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 274 802 zł.

  Z kolei ulicę św. Królowej Jadwigi buduje firma PHUP Mika z Nasiechowic, a wartość zadania to 168 025 zł.

  Obydwie inwestycje zostaną zakończone do końca sierpnia br.

   

   

 • Warsztaty drukarskie - Era Gutenberga

  16.05.2018

  ,,Były w dziejach ludzkości dzieła i idee,

  co świat pokoleń na zawsze zmieniły”

   

     

         15 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych wzięli  udział w warsztatach edukacyjnych o tematyce drukarskiej przeprowadzonych przez przedstawicieli firmy Kalander, którzy podczas trwania warsztatów zaprezentowali się nam w dawnych strojach rzemieślniczych.  Warsztaty odbyły się  w Bibliotece Publicznej w Michałowicach. Zajęcia odbywały się na trzech stanowiskach:
  – drukarnia – prasa drukarska – drukowanie certyfikatu uczestnictwa w warsztatach,
  – zecernia – ręczny skład czcionek oraz odbijanie prawdziwych pieczęci lakowych i wykonywanie pieczęci metodą suchego tłoka,
  – kalkomania – tworzenie ilustracji do ksiąg przy użyciu kalek drukarskich.
       Wszyscy uczniowie wcielili się w rolę zecerów i ręcznie składali czcionki, tworząc własne imię, a następnie osobiście drukowali certyfikaty uczestnictwa w warsztatach na prasie drukarskiej z epoki Jana Gutenberga, odbijali pieczęć w laku oraz wykonywali ilustracje do książek przy użyciu kalki. Uczniowie otrzymali na własność wszystkie, własnoręcznie wykonane przez siebie prace oraz certyfikat młodego czeladnika z lakową pieczęcią.

                                                                                                                     Wychowawcy klas :  E. Machnik, A. Mozdyniewicz

   

  Warsztaty drukarskie - Era Gutenberga - Obrazek 1

   

   

 • 15.05.2018

  Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany. Zamieszczono informacje GOPS oraz harmonogram dyżurów specjalistów w ramach „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ w gminie MICHAŁOWICE.

   

 • 24.04.2018

       Moduł Dla Rodziców został zmodyfikowany. Zamieszczono oferyty wypoczynku letniego dla dzieci przygotowane przez Gminny Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Michałowicach.

   

 • Informacja

  23.04.2018

        Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, dni 2 maja (środa) i 4 maja (piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Oddziały przedszkolne pracują wg harmonogramu.

  W tych dniach zapewniamy naszym uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy, która jest czynna w godzinach 7.00- 17.00.

   

 • Zebranie z Rodzicami

  19.04.2018

       Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 r. dnia 26.04.2018 r. tj. czwartek odbędzie się zebranie z Rodzicami wg następującego harmonogramu:


  1. Godz.16.30 - spotkania w klasach O a i O b -  oraz 4 – 6  szkoły podstawowej ,
  2.Godz. 17.15 – spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem oraz spotkanie inaugurujące działalność drużyny harcerskiej w naszej szkole
  3. Godz. 17. 35 - spotkania w klasach 1- 3, klasie 7 szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum

  Serdecznie zapraszamy

 • Komunikat

  17.04.2018

       Informujemy, że ze względu na egzaminy gimnazjalne w dniach 18-20.04.2018, sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.00- 8.30, 13.00- 15.00.

   

 • Rekrutacja 2018/2019

  17.04.2018

       Szanowni Rodzice kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych

  Zgodnie z z art. 158 pkt. 4 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59, 949,2203 ), w widocznym miejscu w szkole tj. na tablicy ogłoszeń przy portierni w dn. 17.04.2018 zostały zamieszczone  listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.

  Prosimy Rodziców kandydatów o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do dnia 24.04.2018 - wzór stosownego oświadczenia dostępny w sekretariacie szkoły oraz na portierni.

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  13.04.2018

       Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, dni  18-20.04.2018 ( środa, czwartek, piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach w szkole odbywa się egzamin gimnazjalny.

  Oddziały przedszkolne pracują wg harmonogramu.                                     
   

   W tych dniach zapewniamy naszym uczniom zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy, która jest czynna w godzinach 7.00- 17.00.

strona:
liczba odwiedzin: 775553