Nawigacja

 • NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (SPRZĄTACZKA)

  13.11.2018

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI
  W WIĘCŁAWICACH STARYCH

  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (SPRZĄTACZKA)

   1. Wymagania formalne

  • minimum wykształcenie zawodowe

  • niekaralność

  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

  2. Wymagania dodatkowe

  • pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość, dyskrecja

  • komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole

  • umiejętności organizacyjne

  • punktualność

  3. Warunki pracy i płacy:

  • wymiar czasu pracy – 0,5 etatu

  • zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy

  • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole

  • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych ul. Św. Jakuba 94

  • rozpoczęcie zatrudnienia : 21.11.2018

   4. Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę

  • CV

  • świadectwo ukończenia szkoły

  • zaświadczenie BHP (jeśli jest aktualne)

  • oświadczenie o niekaralności

  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Z 2018r. poz.1000) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

   5. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy przesłać do 16.11.2018 r. na adres mailowy: sp_wieclawice@op.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły. Decyduje data wpływu. O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

  Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dyrektor Monika Wołek

   

 • Informacja

  08.11.2018

       Informujemy, że dzień 12 listopada 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

  Podstawa prawna: Ustawa_dot._12.11.18.pdf

   

 • Ogólnopolskie DYKTANDO (nie tylko) DLA MISTRZÓW

  09.11.2018

        W tym roku szkolnym IRO pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Dyktandzie  (nie tylko ) dla Mistrzów. 

  Jego celem jest praktyczne wykorzystanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w formie zabawy edukacyjnej. Dyktando ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzone   14 grudnia 2018r.

   

       Dyktando polega na rozwiązaniu przez uczniów dwóch części:  

  • Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd.
  • Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa.  Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 pkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt

  W klasie I-ej polecenia czyta nauczyciel.

   

            Każdy uczestnik konkursu wnosi wpisowe na rzecz Komitetu Rodzicielskiego w wysokości 8,50 zł do 20 listopada 2018 r. co jest warunkiem uczestnictwa w tym dyktandzie.

            Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskim Dyktandzie(nie tylko) dla Mistrzów. Zapraszamy uczniów klas I-III już po raz piąty  do udziału w potyczkach ortograficznych!

   

                                                                                                                        Koordynator:   Barbara Wysocka

   

 • PASOWANIE NA UCZNIA

  08.11.2018

   

  Idą pierwszaki – dawne maluchy.

  Jeden w drugiego to same zuchy.

  Buzie umyte i ręce czyste.

  Każdy na plecach dźwiga tornister.

  Z bijącym sercem stają przed szkołą.

  Jak im tu będzie? – Chyba wesoło!

   

   

                         Uczniowie klas pierwszych oficjalnie zostali pasowani na uczniów naszej szkoły  12 października.

  Pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, który przygotowali wspólnie ze swoimi wychowawczyniami panią Jolanta Styczeń i panią  Barbarą Wysocką.  Przed  uroczystym ślubowaniem uczniowie klasy ósmej przygotowali dla nich krótki program oraz życzenia.      Aktu ślubowania dokonała pani dyrektor Monika Wołek, a wychowawcy  wręczyli każdemu uczniowi pamiątkowy dyplom.  Wszystkie dzieci otrzymały od starszych kolegów drobne upominki.

  Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, który dla swoich pociech przygotowali rodzice.

                                            

  PASOWANIE NA UCZNIA - Obrazek 1

   

                                                                                                 Wychowawczynie klas pierwszych

 • Informacja dla Rodziców

  31.10.2018

       Zgodnie z przyjętym kalendarzem dna 08.11.2018 r. tj. czwartek odbędzie się zebranie z Rodzicami wg następującego harmonogramu:

  1. Godz. 16.30  - kl. IV, V, VI
  2. Godz. 17.30 – spotkanie z Dyrektorem w sali gimnastycznej
  3. Godz. 17.45 – kl. I, II, III, VII, VIII  oraz klasy III gimnazjalnej

   

                                                    Serdecznie zapraszamy

   

   

 • Informacja

  29.10.2018

        Informujemy, że zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi, dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywają zajęcia opiekuńczo- wychowawcze realizowane w świetlicy w godzinach 7.00- 17.00. Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.

   

   

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem

  28.10.2018

      Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie "Dbamy o nasze miasto – walczymy ze smogiem".  Szczegóły konkursu:Smog-regulamin-1.pdf

   

   

 • Szkolny konkurs plastyczny

  28.10.2018

       Regulamin wewnątrzszkolnego konnkursu plastycznego ,,Patriotyczny kubek” na projekt nadruku na kubek z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice plastycznej na formacie A4, nawiązującej do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Praca ma być wykonana jako projekt nadruku na kubek.
  3. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych uczniów, rozwój kreatywnośi i możliwość wypowiedzi w formie plastycznej, nawiązującej do obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości.
  4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika  (załącznik 1) .
  5. Do konkursu zaproszeni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.
  6. Laurecai zostaną wyłonieni w wyniku obrad specjalnie powołanego do tej okazji jury.
  7. Termin i miejsce oddania prac: Prace należy oddać do dnia 9 listopada 2018 do sekretariatu lub nauczyciela plastyki Marcina Cziomera.

   

  Załącznik: Patriotyczny_kubek_zalacznik_1.docx

   

   

   

   

 • Konkurs plastyczny

  Konkurs plastyczny
  28.10.2018

   

  Zaproszenie: Zaproszenie_SERCE_KAPSULY_CZASU.pdf

  Regulamin konkursu: Regulamin_Serce_Kapsuly_Czasu.pdf

   

 • Z WIZYTĄ W TEATRZE GROTESKA

  25.10.2018

       22 października 2018 roku uczniowie klas I-III  obejrzeli spektakl  w Teatrze Groteska pt.”Kot w butach”. Była to powieść o Kocie w butach, któremu marzy się książęca korona dla swojego pana Julka – syna młynarza. Kot był  wyjątkowy i wiedział jak osiągnąć cel, ale by go zrealizować musiał trochę nakłamać,  a nawet kogoś zjeść…    Młody młynarz dostaje w spadku Kota. Szybko orientuje się, że ów Kot gada, mało tego, całkiem z sensem gada. Kot jest wyjątkowy, chce dla swojego pana jak najlepiej, widzi w nim nawet materiał na księcia. Oczywiście ma już pewien plan, może trochę przebiegły. Lecz czegóż to się nie zrobi by osiągnąć tak szczytny cel, przecież zawsze lepiej jest być kotem księcia niż młynarza.  Zawarta w bajce anegdota pokazuje jak sprytem i kombinatorstwem można osiągnąć fortunę i rękę pięknej księżniczki zarazem. Tylko czy właśnie o tym chciał powiedzieć autor? Bądźcie nieuczciwi, bo to się zawsze opłaca – chyba jednak nie. Sztuka, choć nie rezygnuje z ukazania kocich intryg i krętactw jako sposobów na zdobycie upragnionego celu, traktuje je  w dosyć specyficzny sposób. Spryt Kota zostaje wprost nazwany oszustwem, a na pierwszy plan wysuwa się honor i prawdomówność Janka.  Doskonały ruch sceniczny, dowcipne piosenki i humor – sprawiły, że dzieci miło spędziły poniedziałkowe przedpołudnie

                                                                                                                                                                    Wychowawcy klas I-III

  Z WIZYTĄ W TEATRZE GROTESKA - Obrazek 1

   

   

 • Wieczór z poezją

  24.10.2018

  „Wielkość narodu i jego postęp moralny

  można poznać po tym, w jaki sposób

  obchodzi się on ze swymi zwierzętami.”

                                                        Mahatma Gandhi

   

   

             Drzwi kawiarenki poetyckiej zostały otwarte. Rozpoczęliśmy spotkania z poezją w nowym roku szkolnym. Dziś zajęliśmy się twórczością liryczną poświęconą wszystkim zwierzakom świata. Uczniowie czytali wiersze o psach, papugach, słoniach, tygrysach i innych stworzeniach ziemskich zwanych braćmi mniejszymi człowieka. W wieczorze poetyckim brali udział również rodzice naszych uczniów. Oni też pięknie recytowali utwory liryczne o naszych współbraciach. Dziękujemy im za to. Dziękujemy im też za wspaniałe wypieki, którymi częstowali się uczestnicy spotkania. Na koniec lirycznego wieczoru posłuchaliśmy pięknego koncertu. Nasz nauczyciel muzyki, pan Marcin Starowicz grał dla nas na saksofonie. To był magiczny i niezapomniany wieczór.

                                                                                         Danuta Karwan

   

 • “Odblaskowa Szkoła”

  “Odblaskowa Szkoła”
  23.10.2018

       Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w Małopolskim Konkursie Odblaskowa Szkoła. Konkurs ma na celu inicjowanie różnorodnych działań, które pozwolą wyposażyć uczniów w elementy odblaskowe i będą promować ich noszenie. W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” przypominamy o ustawowym obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Pamiętajmy, że noszenie takich elementów zwiększa naszą widoczność i poprawia bezpieczeństwo.

  Apelujemy do Rodziców:

  Zadbajcie, aby Wasze dzieci zawsze miały założone odblaski, zwłaszcza jeśli poruszają się po drodze o zmroku.

   

 • Szkolny konkurs recytatorski

  19.10.2018

  MOJA OJCZYZNA

   

  SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I-III

  Założenia organizacyjne:

  W tym roku obchodzimy  100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym zwracam się z prośbą, aby repertuar konkursowy obejmował utwory literackie o tematyce patriotycznej ukazujący Polskę, Ojczyznę, patriotyzm, czy niepodległość.

   

  REGULAMIN KONKURSU: Konkurs_recytatorski.pdf

   

   

   

 • Konkurs- JESIENNY BUKIET rozstrzygnięty!

  14.10.2018

       Do jesiennego konkursu zgłoszonych zostało wiele ciekawych prac, które cieszyły naszą społeczność szkolną paletą jesiennych barw. Do stworzenia przepięknych „bukietów jesiennych” uczestnicy wykorzystali różne techniki i materiały. Mogliśmy podziwiać bukiety zrobione z żołędzi, liści, zasuszonych kwiatów i innych materiałów przyrodniczych i plastycznych.

  Laureaci konkursu to:

  I miejsce: Marlena klasa II a, Piotr klasa III

  II miejsce: Artur klasa II a

  III miejsce: Milena klasa II b, Kajetan I b, Wiktor klasa II b

  Wyróżnienia: Maja II b, Hania I b

  Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom.

  Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

  Jolanta Styczeń, Urszula Stanisz

   

  Konkurs- JESIENNY BUKIET rozstrzygnięty! - Obrazek 1

 • MĄDRZY CYFROWI- REALIZACJA WAKACYJNYCH POMYSŁÓW

  14.10.2018

       Kilka tygodni temu zakończyła się wakacyjna półkolonia pod patronatem Fundacji ABC XXI- Cała Polska Czyta Dzieciom. Wtedy realizowaliśmy projekt pt. „Mądrzy cyfrowi”, który miał na celu wprowadzić młodzież naszej szkoły w świat wartości również tych towarzyszących nam w świecie cyfrowym.

  To był bardzo intensywny czas, który teraz zaczyna procentować. W weekend 6-7 października 2018r. uczniowie zrealizowali dwa z planowanych projektów społecznych.

  W sobotę z okazji ŚWIĘTA DRZEWA, które jest obchodzone 10 października z dużym zaangażowaniem i pomocą rodziców stworzyliśmy ogródek szkolny, w którym zasadziliśmy maliny, truskawki, poziomki, krzewy ozdobne i piękne kwiaty. Teraz jesienią sadzonki są jeszcze małe, ale mamy ogromną nadzieję, że wiosną i latem będziemy mogli delektować się owocami naszej pracy.  Podczas przerwy uczniowie mogli posilili się kiełbaską z grilla i pyszną szarlotką. Pełni zapału i sił postanowiliśmy również posprzątać teren wokół szkoły. Plakaty przygotowane przez uczniów do dnia dzisiejszego przypominają wszystkim, że ZIEMIA to nasz DOM, i że nie należy śmiecić. Tuż przy placu zabaw pojawiły się kolorowe worki do segregacji śmieci.

  W niedzielę 7.10 z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który przypada na 4 października inicjatorki pomysłu zorganizowały na parkingu szkolnym finalną zbiórkę na rzecz schroniska dla zwierząt w Łętkowicach. Przez cały tydzień można było przynosić do szkoły; koce, ręczniki, zabawki i karmę dla zwierząt.

  Przed nami jeszcze parę pomysłów do zrealizowania. Już teraz uczniowie przygotowują się to kolejnych inicjatyw.  Chcielibyśmy i będziemy dążyli do tego, aby pomysły Naszych Mądrych Cyfrowych były kontynuowane i realizowane w przyszłości.

  Jolanta Styczeń, Ewa Moryś-Duszyk

   

  MĄDRZY CYFROWI- REALIZACJA WAKACYJNYCH POMYSŁÓW - Obrazek 1

 • KOLONIE LETNIE W BARDZIE I W KOŚCIELISKU

  09.10.2018

       Grupa 20 uczniów z naszej szkoły odpoczywała w czasie wakacji na koloniach letnich w Bardzie  i w Kościelisku.  Wyjazdy zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Michałowice. Dzieci przebywały na koloniach pod opieką pań: Małgorzaty Miś, Elżbiety Machnik i Katarzyny Muzyk – Sowy.

  Bardo nazywane „miastem cudów”, znajduje się niedaleko Kłodzka. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie był świetną bazą wypadową na wycieczki bliższe i dalsze. Pogoda tego lata nas rozpieszczała, więc udało nam się dużo zobaczyć i zwiedzić:  Szczeliniec Wielki w Parku Narodowym Gór Stołowych, Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Na trasie naszych wędrówek znalazły się urocze miasta – uzdrowiska: Kudowa – Zdrój,  Polanica – Zdrój a także Wambierzyce, Kłodzko, Kamieniec Ząbkowicki.  Wielką atrakcją był spływ pontonowy Przełomem Bardzkim po Nysie Kłodzkiej.

  Podczas pobytu  w Kościelisku  dzieci mogły zobaczyć dużo pięknych zakątków i poznać uroki Tatr. Mali turyści zdobyli Gubałówkę i Śmiechówkę. Prawdziwie górską wyprawą okazała się wycieczka nad Czarny Staw Gąsienicowy na wysokość 1583 m n.p.m. Piękne widoki po drodze wynagrodziły wszystkim uczestnikom trud wyprawy. Również ciekawą i piękną  była trasa wiodąca przez Dolinę Kościeliską nad Smreczyński Staw 1227 m n.p.m.

  Był czas na wypoczynek na Kąpielisku na Polanie Szymoszkowej,  na rozmowy z rówieśnikami, olimpiadę sportową, dyskoteki, ognisko…   Podczas pobytu na koloniach dzieci  poznawały walory przyrodnicze i kulturowe południowej Polski. Program był bogaty  i udało się go zrealizować.

  Te wyjazdy pokazały nam, jak w naszym kraju jest pięknie i że warto tutaj mieszkać i zwiedzać jego zakątki. W pamięci pozostaną  niezapomniane chwile, a w sercach tysiące zdjęć…

                                                                                                                                                                              Elżbieta Machnik

  KOLONIE LETNIE W BARDZIE I W KOŚCIELISKU - Obrazek 1

   

 • Konkurs plastyczny „Jesienne cudaki”

  01.10.2018

   

  Drogie Przedszkolaki i Szanowni Rodzice!

       Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w twórczym konkursie „Jesienne cudaki”. Waszym zadaniem jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z darów jesieni – warzyw, owoców, kasztanów, żołędzi, liści, jarzębiny przy pomocy narzędzi i materiałów plastycznych jak: farby, plastelina, kawałki materiałów, bibuła, papier kolorowy, koraliki, guziki itp.

   

  Celem konkursu jest:

  • Inspirowanie zainteresowań  plastycznych  oraz promocja uzdolnionych twórców,
  • Wykonanie oryginalnych prac plastycznych pod względem estetyki wykonania oraz indywidualnego podejścia do tematu,
  • Czerpanie radości z procesu tworzenia,
  • Kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
  • Zachęcanie do działań twórczych dzieci i rodziców.

  Prace należy podpisać i dostarczyć do wychowawców grup

  w terminie do 19 października 2018 roku.

  W konkursie oceniana będzie: pomysłowość i estetyka wykonania prac.

   

  Rozstrzygnięcie konkursu 22 października 2018 roku.

   

  Serdecznie zapraszamy!!!

   

  Organizatorzy: Irena Grymek, Beata Jałocha, Katarzyna Kita

   

   

 • OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  24.09.2018

   

  "Każdy przedszkolak dobrze wie,

  że kiedy 20 września zbliża się

  od najmłodszego aż po starszaka

  wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka!"

   

  20 września to ważny dzień dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce, bowiem sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

  Nasze przedszkolaki również świętowały uroczyście we wspólnych zabawach, grach zespołowych, konkurencjach sportowych, ozdabiały balony i wykonywały ozdobne opaski na głowę. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku oraz wesołych tańców przy muzyce. Było kolorowo, wesoło i radośnie. Dzień ten dostarczył dzieciakom wielu pozytywnych wrażeń, był okazją do świętowania i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

   

  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA - Obrazek 1

   

   

 • Konkurs plastyczny „Jesienny bukiet"

  18.09.2018

  Konkurs plastyczny „Jesienny bukiet" - Obrazek 1

  CELE KONKURSU:

  • Pobudzenie i rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników, inspirowanej pięknem otaczającej przyrody jesienną porą
  •  rozbudzanie wrażliwości plastycznej
  •  rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
  •  popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik  plastycznych
  •  wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

   

  ZASADY KONKURSU:

  • Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-III
  • Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę:

  Kompozycja płaska- format A4, wykonanie dowolne: z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych, materiałów plastycznych: bibuła, papier kolorowy, plastelina, farby itp.

  • Prace należy dostarczyć do 1 października 2018r.

                               

   ZASADY OCENY:

   Komisja konkursowa dokonując oceny wykonanych bukietów bierze pod uwagę:

  • zgodność treści pracy z podanym tematem,
  • staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne.

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA

                                                                            

                                                                                             ORGANIZATORZY

  P. Jolanta Styczeń, p. Urszula Stanisz

   

strona:
liczba odwiedzin: 894723