Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

     

,,SZKOŁA  PROMUJĄCA  BEZPIECZEŃSTWA’’

 

     W 2015/16 r nasza  szkoła  przystąpiła  do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanym przez  Komendę Wojewódzką Policji  w Krakowie i otrzymała

Certyfikat ,,Szkoły  Promującej  Bezpieczeństwo”.

Do współpracy  w realizacji zaprosiliśmy Partnerów  Projektu, którzy zadeklarowali swoją  gotowość wsparcia działań służących  naszym uczniom.

                W bieżącym  roku  podobnie  jak przez poprzednie lata, podejmowaliśmy szereg  działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w naszej  szkole. Systematycznie przeprowadzamy

ewaluację naszych  działań, starając się  sprostać naszym  wyzwaniom i pojawiającym  się zagrożeniom.

Celem działania  szkoły  oraz  jej  partnerów jest  promocja i kształtowanie bezpieczeństwa w szkole, a równocześnie  zwiększenie  poczucia bezpieczeństwa uczniów  i nauczycieli na  terenie  szkoły i w  jej okolicy.

Na  podstawie działań  wszystkich partnerów, analizy  cyklicznie przeprowadzonych ankiet, zespół partnerów  określa priorytety i tworzy Zintegrowany Plan Działania w ramach którego realizowane  są między  innymi następujące  zadania;

  • Szeroko pojęta działalność edukacyjno- profilaktyczna zmierzająca  do zwiększenia świadomości uczniów dotyczącej  przemocy/ fizycznej, psychicznej i cyberprzemocy/.
  • Kontynuacja  podjętych działań  zmierzających  do poprawy  i utrzymania bezpieczeństwa  uczniów podczas przerw szkolnych.
  • Lekcje  wychowawcze.
  • Zajęcia  z przedstawicielami  Policji dotyczące unikania zagrożeń, odpowiedzialności karnej, agresji i przemocy.
  • Wyjazdy  i warsztaty integracyjne dla  poszczególnych  klas.
  • Zajęcia  warsztatowe dla  uczniów na tematy  związane z agresją /cyberprzemoc/, sposoby  radzenia  sobie z agresją, profilaktyka  uzależnień.

 

 

 Koordynator: Jolanta Kociarz

 

 

 

     Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. W ostatnim okresie zaczął przybierać bardzo intensywną formę – na chwilę obecną jest realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa (Akademia Górniczo – Hutnicza; Politechnika Krakowska; Krakowska Akademia; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Rolniczy; Akademia Wychowania Sportowego).

 

Dokumenty regulujące realizację Projektu w naszej Szkole:

Aneks_do_Zintegrowanego_Planu_Dzialania_2017-2018.pdf

Aneks_do_Zintegrowanego_Planu_Dzialania_2018-2023.pdf

 

 

liczba odwiedzin: 1168016