Nawigacja

Ogłoszenia Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin ośmioklasisty Samorząd Uczniowski klas I-III SP Samorząd Uczniowski Szkoła Podstawowa Samorząd Uczniowski Gimnazjum Szkolna Liga Historyczna Projekty uczniowskie

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Rok szkolny 2017/2018

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodniczący: Wójcikiewicz Aleskandra (klasa II)

Zastępca przewodniczącego: Dziedzic Tomasz (klasa IIIa)

Sekretarz: Oliwia Zębala (klasa IIIb)

Skarbnik: Zapała Sylwia (klasa II)

 

SEKCJA DEKORACYJNA:

Krawczyk Wiktoria (klasa II gim)

Szewczyk Justyna (klasa II gim)

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Machnik Michał (klasa IIIa gim)

Nowak Małgorzata (klasa IIIa gim)

 

SEKCJA KULTURALNO – ROZRYWKOWA:

Kornat Roksana (klasa IIIb gim)

Zakonnik Klaudia (klasa IIIb gim)

Wójcik Gabriela (klasa IIIa gim)

 

SEKCJA POMOCY W NAUCE:

Kulesza Patrycja (klasa IIIa gim)

Kulesza Radosław (klasa IIIa gim)

Wyrwa Joanna (klasa IIIb gim)

 


Wydarzenia:

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

(PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018)

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w pierwszym semestrze udało się zrealizować znaczną większość przyjętych założeń. Poza zaplanowanym działaniami Samorząd zrealizował jeszcze inne przedsięwzięcia wynikające z obserwacji społeczności szkolnej oraz rozmów z uczniami.

Przez cały czas działania Samorząd współpracował z dyrekcją i nauczycielami oraz z uczniami Szkoły Podstawowej. Wiele działań organizowano i przeprowadzano wspólnie z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej.

We wrześniu zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz przydział funkcji oraz zadań nowo wybranym członkom. Pod koniec września członkowie SU Gimnazjum przeprowadzili sondę wśród wszystkich uczniów Gimnazjum na temat propozycji Dyrektora Szkoły dotyczącej ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017 / 2018.

Na początku października opracowany został plan pracy Samorządu Uczniowskiego na cały rok szkolny 2017/2018 oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. W październiku zorganizowana została dyskoteka szkolna rozpoczynająca nowy rok szkolny. Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski Gimnazjum wspólnie z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej złożyli życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły oraz przygotowali dla nich drobny, słodki poczęstunek. Po koniec października w związku z zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych członkowie SU wybrali się na cmentarz i pobliski obelisk w celu uporządkowania grobów nieznanych żołnierzy i pamiątkowego obelisku oraz zapalenia zniczy.

W listopadzie w związku z Narodowym Świętem Odzyskania Niepodległości członkowie SU byli na, powierzonym ich opiece, obelisku w celu jego uporządkowania oraz zapalenia zniczy. Pod koniec listopada Samorząd Uczniowski uruchomił, na przeznaczonym do tego celu portalu, wirtualną tablicę ogłoszeń oraz forum dyskusyjne. Na stworzonej tablicy ogłoszeń umieścił wszystkie ważne dla Samorządu dokumenty, informacje o realizowanych oraz zbliżających się działaniach SU. Natomiast na forum dyskusyjnym umieszone zostały zagadnienia do przedyskutowania z wszystkimi uczniami Gimnazjum oraz miejsce na propozycję działań dla Samorządu.

Na przełomie listopada i grudnia Samorząd Uczniowski Gimnazjum wspólnie z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej zorganizowali i przeprowadzili konkurs na świąteczny stroik. Pod koniec listopada ustalono regulamin wspomnianego konkursu, przygotowano odpowiednie plakaty i ogłoszono na forum szkoły. Na początku grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkurs i wręczenie nagród.

Grudzień okazał się bardzo pracowitym miesiącem. Na prośbę Dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej Samorząd Uczniowski Gimnazjum wspólnie z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej zorganizowali uczniowskie dyżury na korytarzach. Podczas zebrania z Panią Dyrektor, Moniką Wołek, ustalono zasady dyżurowania, a następnie zorganizowano spotkanie przedstawicieli obu Samorządów podczas którego ustalono ogólny harmonogram dyżurów i przygotowano odpowiednią dokumentację. W grudniu z okazji Mikołajek członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali akcję dla uczniów pt. „Czerwony strój Mikołaja”. Akcja polegała na tym, iż ci uczniowie, którzy mieli na sobie czerwony element garderoby i/lub mieli mikołajową czapkę  byli zwolnieni z pisania niezapowiedzianych kartkówek oraz z odpowiedzi ustnych. Od samego początku grudnia członkowie SU angażowali się w akcje charytatywne. Jedna z członkiń Samorządu, Wiktoria Krawczyk, zaproponowała zorganizowanie w naszej szkole akcji „Mikołajki na Kresach”, została koordynatorem tej akcji i wspólnie z pozostałymi członkami SU sprawnie ją przeprowadziła. Samorząd Uczniowski pomógł również w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”. W grudniu Samorząd Uczniowski Gimnazjum zaplanował przeprowadzenie kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Do pracy nad wspomnianym kiermaszem SU Gimnazjum zaprosił Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. Już od pierwszych dni grudnia członkinie Samorządu Uczniowskiego przygotowywały stroiki i ozdoby świąteczne na ten kiermasz. Uczennice uczęszczały na zajęcia koła kreatywności, aby pod okiem uzdolnionej nauczycielki przygotować różnego rodzaju ozdoby świąteczne, zostawały również po zajęciach szkolnych, aby pod okiem opiekuna SU przygotować stroiki, a także przygotowywały w domu różnego rodzaju ozdoby. W tygodniu poprzedzającym przerwę świąteczną zorganizowany został kiermasz, na którym sprzedawano przygotowane przez członków obu Samorządów Uczniowskich ozdoby i stroiki oraz przekazane przez nauczycieli, Panią Jolantę Styczeń i Panią Ewę Moryś – Duszyk, ozdoby. Pod koniec grudnia w związku z zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowskim Gimnazjum złożył świąteczne życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

Na początku stycznia, aby uatrakcyjnić dyżury uczniów na korytarzach Samorząd Uczniowski Gimnazjum wspólnie z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej ogłosił konkurs na wyróżniający się strój dyżurnego. W związku z długim czasem realizacji pomysłów i na prośby uczniów, rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte na koniec stycznia.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w pierwszym semestrze tego roku brał udział w następujących akcjach charytatywnych: „Mikołajki na kresach” oraz „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, a także u lokalnej akcji charytatywnej polegającej na wręczeniu świątecznych upominków starszym i samotnym osobą zamieszkującą pobliskie miejscowości.

Członkowie Samorządu pomagali w przygotowaniach wszystkich akademii, które odbyły się w szkole w pierwszym semestrze oraz brali w nich aktywny udział.

Przez całe pierwsze półrocze każda z sekcji Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum realizowała swoje zadania. Sekcja Dekoracyjna przygotowywała i dbała o gazetkę ścienną SU, pomagała w przygotowaniu dekoracji szkolnych, świątecznych itp., dbała o wystrój plastyczny i estetykę całej szkoły, przygotowywała prezenty okolicznościowe. Sekcja Porządkowa przekazywała informacje i komunikaty wszystkim uczniom, dbała o czystość na korytarzu, czuwała nad bezpiecznym przebiegiem imprez szkolnych, zwracała uwagi uczniom, którzy nie przestrzegają regulaminów oraz Statutu Szkoły. Sekcja Kulturalno – Rozrywkowa pomagała przy gazetce, organizowała dyskoteki i akcje charytatywne. Sekcja Pomocy w nauce pomagała uczniom najsłabszym i zagrożonym oceną niedostateczną.

 

 

 

 

 

 

 


 

Rok szkolny 2016/2017

PIERWSZE SPOTKANIE NOWEGO SAMORZĄDU

     Dnia 26.09.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Na spotkaniu, w związku z uzyskaną identyczną liczbą głosów, dokonano wyboru skarbnika Samorządu Uczniowskiego, a także przydziału członków do poszczególnych sekcji. Podczas spotkania ustalono główne zadania Samorządu Uczniowskiego oraz zakres czynności poszczególnych sekcji.

 

DYSKOTEKA SZKOLNA

     Dnia 12.10.2016 r. w Zespole Szkół w Więcławicach Starych odbyła się dyskoteka szkolna dla wszystkich uczniów gimnazjum. Dyskoteka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Uczniowie tańczyli na sali gimnastycznej, natomiast odpoczywali i regenerowali siły (poprzez spożywanie przepysznych posiłków) w przystosowanych do tego celu szatniach.

Zabawa był świetna.

 

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

     Z okazji „Dnia Nauczyciela” Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę okolicznościową, na której umieścił życzenia dla wszystkich nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.

Dnia 13.10.2016 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum wziął udział w akademia z okazji Świta Komisji Edukacji Narodowej oraz w Ślubowaniu klasy pierwszej gimnazjum.

Po zakończonej akademii Samorząd Uczniowskim Gimnazjum wspólnie z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej złożyli życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły oraz wręczyli im kwiaty.

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

     Z okazji zbliżającego się święta Wszystkich Świętych, dnia 28.10.2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego odwiedzili pobliski cmentarz w celu uporządkowania grobów nieznanych żołnierzy oraz zapalenia zniczy. 

Z okazji Wszystkich Świętych Sekcja Dekoracyjna SU przygotowała również odpowiednią gazetkę okolicznościową.

 

NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

     Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, dnia 10.11.2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w przygotowaniach oraz w przebiegu akademii szkolnej związanej z tym świętem. Samorząd był obecny przy przekazaniu społeczności szkolnej sztandaru Armii Krajowej oraz wziął udział w „Lekcji patriotycznego śpiewania”.

Członkowie SU wybrali się również na, powierzony ich opiece, obelisk w celu jego uporządkowania oraz zapalenia zniczy. 

Z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości Sekcja Dekoracyjna SU przygotowała odpowiednią gazetkę okolicznościową.

 

KONKURS NA PATRIOTYCZNY WYSTRÓJ SAL

     Samorząd Uczniowski wspólnie z nauczycielem plastyki, Panem Marcinem Cziomerem, zorganizował konkurs na patriotyczny wystrój sali lekcyjnej.

Po wcześniejszym ogłoszeniu konkursu, w dniu 10.11.016 r, odbyło się ocenianie sal. Członkami komisji oceniającej byli: Pani Dyrektor Monika Wołek, Pani Wicedyrektor Barbara Dziarkowska oraz Ksiądz Aleksander Kasprzyk.

Komisja wybrała zwycięską klasę i wręczyła jej dyplom wraz z kuponem na dzień bez pytania i ocen niedostatecznych oraz nagrody (ufundowane przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum oraz Stowarzyszenie Pro Memoria).

 

ZABAWA ANDRZEJKOWA

     Dnia 23.11.2016 r. w Zespole Szkół w Więcławicach starych odbyła się zabawa andrzejkowa dla uczniów gimnazjum.

Dyskoteka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski.

Uczniowie tańczyli na sali gimnastycznej, natomiast odpoczywali i regenerowali siły (poprzez spożywanie przepysznych posiłków) w przystosowanych do tego celu szatniach.

Członkowie SU organizowali zabawy integracyjne dla wszystkich biorących udział w dyskotece. Zabawa był bardzo udana.

 

 „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

Z okazji zbliżających się Mikołajek członkowie Samorządu Uczniowskiego wsparli, zorganizowaną przez Panią Jolantę Kociarz, akcję charytatywną pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego pomogli w pakowaniu paczek, które w dniu 06.12.2016 miały zostać wręczone wybranym uczniom naszej szkoły.

 

MIKOŁAJKI

         Z okazji Mikołajek członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali akcję dla uczniów gimnazjum pt „Czerwony strój Mikołaja”. Akcja polegała na tym, iż w dniu 06.12.2016 ci uczniowie, którzy mieli na sobie czerwony element garderoby i/lub mieli mikołajową czapkę  byli zwolnieni z pisania niezapowiedzianych kartkówek oraz z odpowiedzi ustnych.

W dniu 06.12.2016 członkowie Samorządu Uczniowskiego spotkali samego Świętego Mikołaja, który wręczył im paczkę słodkości i poprosił, aby w Jego imieniu rozdali cukierki wszystkim uczniom gimnazjum oraz nauczycielom i pracownikom szkoły.

 Z okazji Mikołajek Sekcja Dekoracyjna SU przygotowała również odpowiednią gazetkę okolicznościową.

 

GÓRA GROSZA

      Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej włączyli się w akcję charytatywną „Góra Grosza”.

Członkowie Samorządów przygotowali odpowiednie akcesoria potrzebne do zorganizowania zbiórki monet, wywiesili odpowiednie plakaty i ogłosili na forum całej szkoły termin zbiórki monet.

W dniach 7 – 9 grudnia 2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę monet. Kilkukrotnie przeszli po wszystkich klasach naszej szkoły, po to aby każdy mógł wrzucić drobny datek do puszki z monetami.

Po zakończonej zbiórce monety zostały policzone i spakowane do paczek. Sporządzono protokół z przeprowadzonej zbiórki i wysłano paczki na adres Towarzystwa Nasz Dom – organizatora ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

 

BOŻE NARODZENIE

     Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, dnia 22.12.2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w przygotowaniach oraz w przebiegu akademii szkolnej związanej z tym świętem. Niektórzy członkowie Samorządu brali udział w Jasełkach przygotowanych przez księdza Aleksandra Kasprzyka. Samorząd był obecny na Szkolnym Przeglądzie Kolęd.

Z okazji Bożego Narodzenia Sekcja Dekoracyjna SU przygotowała również odpowiednią gazetkę okolicznościową oraz przystroiła choinkę.

Samorząd Uczniowskim Gimnazjum złożył świąteczne życzenia dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły oraz wręczył im własnoręcznie przygotowane lampiony.

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

     Samorząd Uczniowski Gimnazjum włączył się w akcję charytatywną „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Członkinie Samorządu zostały wolontariuszkami WOŚP i w dniu 25 Finału WOŚP, czyli 15.01.2017 kwestowały w miejscowości Więcławice Stare.

Organizatorami i opiekunami akcji były Pani Barbara Wysocka, Pani Elżbieta Machnik oraz Pani Irena Grymek.

 

FERIE ZIMOWE

     W związku z zbliżającymi się Feriami Zimowymi, dnia 26.01.2017 r. Sekcja Dekoracyjna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum przygotowała plakaty związane z bezpieczeństwem podczas ferii. Gotowe plakaty rozwieszono w kilku miejscach szkoły, aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać.

 

WALENTYNKI

     Z okazji Walentynek, w dniach 14 - 15.02.2017 Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej  zorganizowali pocztę walentynkową.

W dniu Świętego Walentego oraz dzień później, wybrani członkowie obu Samorządów Uczniowskich, przeszli po szkole z odpowiednio przygotowanymi „walentynkowymi skrzynkami pocztowymi”, aby każdy zainteresowany uczeń mógł wrzucić do tych skrzynek swoją walentynkę.

W dniu 15.02.2017 członkowie Samorządów otworzyli „walentynkowe skrzynki pocztowe” i rozdali uczniom wszystkie walentynki.

Z okazji Walentynek Sekcja Dekoracyjna SU przygotowała również odpowiednią gazetkę okolicznościową

 

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

     Dnia 16.02.2017 r. w Zespole Szkół w Więcławicach starych odbyła się szkolna dyskoteka karnawałowa dla uczniów gimnazjum.

Dyskoteka została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum w związku z trwającym karnawałem.

Osobami odpowiedzialnymi za miłą atmosferę oraz różne zabawy  podczas dyskoteki były: Oliwia Zębala, Krawczyk Wiktoria, Przeździk Julia oraz Szewczyk Justyna. Sprzęt muzyczny obsługiwany był przez przewodniczącego SU – Szymona Doniec.

Każdy z uczestników dyskoteki musiał posiadać maskę karnawałową. Uczniowie tańczyli na sali gimnastycznej, natomiast odpoczywali i regenerowali siły (poprzez spożywanie przepysznych posiłków) w przystosowanych do tego celu szatniach. Zabawa był świetna.

 

 

liczba odwiedzin: 1167850